سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه- همایش و کنفرانس
لیست همایش ها و کنفرانس های داخل کشور در سال 1395

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/25 | 

ردیف

تصویر بروشور

تاریخ برگزاری

عنوان همایش

نشانی سایت

1

95/02/23

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر

Cbconf.ir

2

95/03/12 الی

95/03/13

دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر 

www.ted2016.ir

3

95/02/30

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران،معماری و مدیریت شهری

Auum2016.ir 
 

4

95/02/30

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری 

Upue.ir/fa

5

95/03/01 الی

95/03/02

دومین کنفرانس علوم مهندسی و فناوری های محیط زیست

Ceset.ut.ac.ir 

 

6

95/03/05

همایش ملی مهندسی کامپیوتر،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

WWW.NCRC2015.IR

7

95/03/04 الی 95/03/05

اولین همایش ملی حاکمیت فناوری اطلاعات

Itg.atu.ac.ir

8

95/03/06

سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران،معماری،برق و مکانیک ایران

caem.ir

9

95/03/13

سومین همایش ملی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات

www.Ceitm.ir

10

95/04/31

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری 

Acu2016.ir

11

95/04/18

دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

www.ARGconf.ir

12

95/03/06

سومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع 

www.rieem.ir

13

95/07/12 الی

95/07/13

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب و اولین کنفرانس ملی خشکسالی

www.ifmc.ir 
 

14

95/04/30

سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران،معماری،فرهنگ و مدیریت شهری ایران 


umconf.ir

15

95/03/31

نخستین کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، جغرافیا و توسعه پایدار 

Confarch.ir

16

95/03/09

همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سبز

zamin-utac.ir 
 

17

95/03/09

دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت

www.irmconf.ir 
 

18

95/02/22

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

Ge.toroudshomal.com/fa 
 

19

95/02/23

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت اقتصاد و حسابداری

ndmconf.ir

20

95/07/01

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

conf1404.ir 
 

21

95/02/22 الی 95/02/24

اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی

Conf.bazra.ir


 

22

95/11/14 الی 95/11/15

سومین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی

www.eltl.ir 
 

23

95/02/30

همایش بین المللی حقوق

Islc.ir 
 

24

95/02/30

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

www.ghadir2016.com

25

95/08/01

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان

conf.iiwfs.com

26

95/03/20

دومین کنفرانس ملی روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم اجتماعی

Sep2016.ir

27

95/05/12

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

pssconf.com

نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه:
http://mohaddes.ac.ir/find.php?item=5.313.883.fa
برگشت به اصل مطلب