سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه- نشریات
فهرست نشریات حوزه آموزش زبان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/28 | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه:
http://mohaddes.ac.ir/find.php?item=5.314.798.fa
برگشت به اصل مطلب