بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
پژوهشگران::
مقالات ارائه شده در همایش::
مقالات چاپ شده ::
لیست مقالات ژورنالی اعضای هیات علمی ::
پایان نامه ها::
کتابهای چاپ شده::
لیست دوره ها/کارگاه ها / همایش ها::
رویدادهای پژوهشی::
دستورالعمل ها::
همایش و کنفرانس::
نشریات::
افتخارات::
طرحها/پروژه ها::
شورای پژوهشی دانشگاه::
گروه های پژوهشی::
کارنامه پژوهشی::
پیوند های مفید::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: لیست مقالات ژورنالی اعضای هیات علمی ::
 | تاریخ ارسال: 1397/3/30 | 
شماره نویسندگان سال چاپ عنوان  مقاله عنوان  نشریه
1 محمود امامی نمین 1380 نظام حقوق کیفری در مصر باستان پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی
2 محمود امامی نمین 1383 بطلان یا صحّت تعلیق در اعمال حقوقی مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
3 محمود امامی نمین 1385 مهرّیه  سنگین و پیامد های آن مجله علمی پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
4 محمود امامی نمین 1387 ماهیّت مَهر و نقد مهرّیه های سنگین مجله مقالات و بررسیها، دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
5 محمود امامی نمین 1391 شرح و نقدی بر ماده 691 قانون مدنی مجله حقوق و علوم سیاسی پژوهشگاه فلسفه و حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت معلم تهران
6 محمود امامی نمین، عبدالحمید مرتضوی، محسن آقاپور 1394 بررسی تطبیقی تعهدات بانک گشاینده در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی و مقررات یو سی پی 600 پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران
7 فرامرز نیازی، ابراهیم محسنی 1390 شاخص های عملکرد فصلنامه دانش وپژوهش حسابداری
8 عباسعلی پورآقاجان، میلاد امام قلی پور، فرامرز نیازی، علی سما کش 1391 Information content of earning and oprating cash flows: evidence from the tehran stock exchange International Journal of Economics and Finance
9 فرامرز نیازی، مسعود رمضانی، امید ایمانی خوشخو، جواد رمضانی، ابراهیم محسنی 1391 An application of fuzzy logic for study of intellectual capital role on q tobin of pharmaceutical firms in tehran stock exchange Journal of Basic and Applied Scientific Research
10 عباسعلی پور آقاجان، زینب جوادیان، فرامرز نیازی، میلاد امام قلی پور 1391 Markov chains used to determine the model of stock value and compared with other new models of stock value(P/E Model and Ohlson Model) International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
11 سام محمدی، جمشید یحیی پور 1389 تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان
12 جمشید یحیی پور ، مهدی الهویی نظری 1391 مطالعه ی تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس مجله حقوقی دادگستری
13 محمد عیسایی تفرشی، جمشید یحیی پور 1392 تئوری ذینفعان با رویکرد مقررات شرکت های سهامی ایران فصلنامه بورس اوراق بهادار
14 علی محمدزاده، جمشید یحیی پور 1393 ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی(LC) در حقوق ایران با تاکید بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP 600) فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل
15 جمشید یحیی پور 1394 مطالعه تطبیقی مدل های حاکمیت شرکتی وارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکت های سهامی ایران فصلنامه بورس اوراق بهادار
16 آزاده غلامی نیا طبری 1392 Challenges of language syllabus design in EFL/ESL contexts Journal of Language Teaching and Research
17 ی. غلامی نیا، آزاده غلامی نیا طبری،  امیر مرزبان 1392 An investigation of meta-linguistic corrective feedback in writing performance Procedia - Social and Behavioral Sciences
18 ی. غلامی نیا، آزاده غلامی نیا طبری 1393 Application of computer and technology in EFL syllabus design Journal of Language Teaching and Research
19 سمانه نوری درویش، رضا توکلی مقدم 1389 Solving a bi-objective  open shop scheduling problem with FUZZY parameters Journal of Applied Operational Research
20 سمانه نوری درویش، رضا توکلی مقدم 1391 Minimizing the total tardiness and makespan in an open shop scheduling problem with sequence-dependent setup times Journal of Industrial Engineering International
21 سمانه نوری درویش، رضا توکلی مقدم، ن جوادیان 1391 A multi-objective particle swarm optimization algorithm for a possibilistic open shop problem to minimize weighted mean tardiness and weighted mean completion times مجله انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
22 سمانه نوری درویش، ایرج مهدوی، ناظم مهدوی امیری 1391 A bi-objective possibilistic programming model for open shop scheduling problems whith sequence-dependent setup times, fuzzy processing times, and fuzzy due dates Applied Soft Computing
 
23 اسمعیل ابونوری، رضا ایزدی 1385 ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ مجله تحقیقات اقتصادی
24 رضا ایزدی، محمد علی احسانی 1390 بررسی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام (مطالعه موردی در کشورهای گروه هشت) فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی
25 رضا ایزدی، محمد علی احسانی 1392 ارزیابی اثر ماه های سال در بازده سهام: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی
26 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 The impact of human resource management on performance of oil and gas industry in iran Global Journal of biodiversity science and management
27 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 The role of local government administration management in south africa: the myth, the paradox, the challenges and the way forward International Journal for Quality research  -- Global Journal of biodiversity science and management
28 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 Achieving organizational effectiveness through TQM principles in developing industry: a case study of palm oil mechandising business in cross river state International Journal for Quality research  -- Global Journal of biodiversity science and management  
29 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 Applying a theoretical model for organizational decision making based on school of intellectual staff( modernism, symbolic, post modernism) International Journal for Quality research  -- Global Journal of biodiversity science and management
30 روح الله مجتهدزاده، رضا ایزدی 1392 Application of performance appraisal system in developing countries International Journal for Quality research  -- Global Journal of biodiversity science and management
31 محمدعلی احسانی، رضا ایزدی، حسین کردتبار 1393 بررسی اثر توسعه بازار سهام بررشد اقتصادی:مطالعه موردی در کشورهای گروه D8  فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی 
32 ناصر الهی، رضا ایزدی 1394 ارزیابی اثر هفته های ماه در بازارهای ارز ایران سیاست های اقتصادی، ایران
33 مریم فرمانی، علیرضا کیمیایی، فرحناز فتح الله زاده 1391 Investigation of relationship between ease of use innovation tendency, preceived usefulness and intention to use technology; an emperical study Indian Journal of Science & Technology
34 ام هانی علیزاده صحرایی، خسروی، یوسف نژاد، خسروی پور 1390 Relation of family efficiency with positive and negative perfectionism in iranian students Procedia-social and behavioral sciences
35 خسروی پور، محمد خانی، دولتشاهی، پور شهباز، ام هانی علیزاده صحرایی 1390 Risk factors of marital violence of married Men and Women in different levels of severity Procedia-social and behavioral sciences
36 ام هانی علیزاده صحرایی، خسروی، بشارت 1389 The relation of irrational beliefs with positive and negative perfectionism among students in Nowshahr فصلنامه مطالعات روانشناختی
37 ام هانی علیزاده صحرایی، خسروی، یوسف نژاد 1390 The relationship of internet addiction with family functioning and mental health among iranian student European psychiatry
38 ام هانی علیزاده صحرایی، زهره خسروی، فریده عامری، فرشته موتابی، روشنک خدابخش 1395 اطمینان جویی در افراد مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس - پاکی: یک مطالعه کیفی مجله مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهراء تهران
39 آرش قربان نیا دلاور، محسن نژاد خیرالله ، محسن خواجه نائینی، رضا سوخته سرایی 1390 Dynamic scheduling reduction algorithm for distributed processing resources through effective factors using International Journal of Computer Science and Network Security
 
40 آرش قربان نیا دلاور، بهروز نوری لهرود، محسن نژاد خیرالله ، مهدی ذکریاپناه گشتی 1390 ERDQ: a real-time framework for increasing quality of customer whith data mining mechanisms International Journal of Information and Education Technology
41 آرش قربان نیا دلاور، مهدی ذکریاپناه گشتی، بهروز نوری لهراسبی، محسن نژاد خیرالله 1390 RMSD: an optimal algorithm for distributed systems resource with data mining mechnism Canadian Journal on Artificial Intelligence, Machine Learning and Pattern Recognition
42 محسن نژاد خیرالله، محمد مهدی تجری، رضا سوخته سرایی، علی یوسف زاده 1393 Multi-hop Fuzzy Routing for Wireless Sensor Network with Mobile Sink Journal of mathematics and computer science
43 کریم شعبانی 1383 Verb-last  Sentences  and  Simultaneous  Interpreting مطالعات ترجمه
44 کریم شعبانی 1384 Ethics  in  Simultaneous  Interpreting مطالعات ترجمه
45 کریم شعبانی 1384 Anticipation Strategy and Simultaneous Interpreting مطالعات ترجمه
46 کریم شعبانی 1387 Investigating cohesion in simultaneous interpretation: a parallel corpora-based study مطالعات ترجمه
47 کریم شعبانی 1389 Students interpreters' EVS choices during simultaneous interpreting مطالعات ترجمه
48 کریم شعبانی 1389 Strategy assessment of EVS regulation during simultaneous interpreting مطالعات ترجمه
49 کریم شعبانی، محمد خطیب، سامان عبادی 1389 Vygotsky's zone of proximal development: instructional implications and teachers' professional development English Language Teaching
50 کریم شعبانی 1390 Dynamic assessment of interpreting syudents' listening abilities مطالعات ترجمه
51 کریم شعبانی 1391 Teacher's professional development from vygoskian optique Australian International Academic Centre- Advances in Language and Literary
52 کریم شعبانی 1391 Dynamic assessment of l2 learners' reading comprehension processes: a vygotskian perspective Procedia - Social and Behavioral Sciences
53 سید  محمد علوی، کریم شعبانی 1391 Diagnostic potential of group dynamic assessment Elixir
54 سید محمد علوی، شیوا کیوان پناه، کریم شعبانی 1391 Group dynamic assessment : an inventory of mediational strategies for teaching listening Journal of Teaching Language Skills. University of Shiraz
55 کریم شعبانی، ایمان باخدا 1393 Mediated Functioning and Processing Time as a Measure  of l2 Learners’ ZPD performance Humanizing Language Teaching
56 کریم شعبانی 1393 Dynamic Assessment of  l2 Listening Comprehension in Transcendence Tasks Procedia - Social and Behavioral Sciences
57 کریم شعبانی 1393 The Effects of Computerized Instruction of Vocabulary through Hypertexts on L2 Learners’ Cognitive Functioning Procedia - Social and Behavioral Sciences
58 کریم شعبانی، مرجان پاشا زانوسی 1394 The Impact of Watching Captioned TV Series on Vocabulary Development of EFL Students Journal for the Study of English Linguistics
59 کریم شعبانی، مهسا حیدریان 1394 The Effect of Metacognitive Instruction on L2  Learners’ Listening Abilities and Beliefs about Listening Journal of Education and Training        
60 کریم شعبانی،  الهام قاسم دیزانی 1394 Teacher Feedback and the Acquisition of Simple Past Tense: A Case of EFL Learners Journal of Studies in Education
 
61 ایمان  باخدا، کریم شعبانی 1395 Response Latency as a Tool to Study L2 Learners' ZPD, ZAD and Ongoing Information Processing Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education
62 ایمان  باخدا، مینا  بابایی، کریم شعبانی 1395 Maximizing the Potential of Intermediate EFL Learners' Formal Style of the Written Language through Dialogic Interaction International Journal of Humanities and Cultural Studies
63 کریم شعبانی، سکینه ملک دار 1395 The Effect of Peer Scaffolding on Iranian EFL Learners’ Listening Comprehension English Language Teaching (Imam Khomeini International University, IKIU)
64 کریم شعبانی، فاطمه صفری 1395 The Effect of Immediate and Delayed Error Correction on Accuracy of Iranian EFL Learners’ Oral Production Journal of Studies in Education
65 کریم شعبانی، الهام مشایخ بخشی، سمانه ثمرقندی 1395 The Effect of Textual Enhancement through Technology on the Intake of Active and Passive Voice and Belief about Grammar Instruction International Journal of Humanities and Cultural Studies
66 کریم شعبانی، سمانه ثمرقندی، الهام مشایخ بخشی 1395 The Effect of Content Feedback on Extroverted and Introverted English Learners' Reading Comprehension Ability International Journal of Humanities and Cultural Studies
67 کریم شعبانی، فاطمه صفری 1395 Immediate vs Delayed Correction Feedback (cf) and Accuracy of Oral Production: The Role of Anxiety Theory and Practice in Language Studies
68 کریم شعبانی 1395 Implications of Vygotsky's sociocultural theory for second language (l2) assessment Cogent education
69 کریم شعبانی 1395 Applications of Vygotsky's Sociocultural Approach for Teachers' Professional Development Cogent education
70 کریم شعبانی، الهام مشایخ بخشی، سمانه ثمرقندی 1395 A Review of CALL and TE Research on Grammar Learning: Suggestions for Further Research and Pedagogical Implications International Research in Education
 
71 کریم شعبانی، سمانه ثمرقندی، الهام مشایخ بخشی 1395 The Effect of Content Feedback and Reading Strategies on Reading Comprehension: Extroverted and Introverted Learners International Research in Education
72 ایمان باخدا، کریم شعبانی 1395 Enhancing  l2 learners’ ZPD modification through computerized-group dynamic assessment of reading comprehension Innovation in Language Learning and Teaching
73 کریم شعبانی،  فاطمه صفری 1395 Evaluation of Iranian Second-Grade High School English Textbook from Teachers’ Perspectives Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège 
74 کریم شعبانی، عاطفه قاسمیان 1396 Teacher's Personality Type and Techniques of Teaching Pronunciation Cogent Education 
75 کریم شعبانی 1396 The Role of Strategic Feedbacks in Promoting Collective Scaffolding among L2 Listeners Teaching English Language
آموزش زبان انگلیسی ـ انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
76 کریم شعبانی، سمیه حسین زاده 1396 A comparative study of the effects of teacher-initiated planned preemptive and reactive focus on form on L2 learners’ accuracy in narrative writing Innovation in Language Learning and Teaching
77 کریم شعبانی، فاطمه صفری 1396 Immediate vs Delayed Corrective Feedback and Oral Production Accuracy: Iranian EFL Learners’ Attitude and Preferences Modern Journal of Language Teaching Methods
78 کریم شعبانی 1396 Group Dynamic Assessment of L2  Learners’ Writing  Abilities Iranian Journal of Language Teaching Research
79 کریم شعبانی 1397 Resolving relative clause attachment ambiguity in Persian sentences Lingua: An International Journal of General Linguistics
80 شهریار تمندانی 1381 صفحات نمایش حساس به لمس و کاربرد آنها فصلنامه مهندسی دریا و مهندسی برق
81 شهریار تمندانی 1382 تست دینامیکی ریز پردازنده ها فصلنامه مهندسی دریا و مهندسی برق
82 محمد وریج کاظمی، اسماعیل شریفی، محمد رضاسهیلی فر، شهریار تمندانی 1388 بهبود شاخص SAIDI سیستمی با استفاده از مکان یابی منابع انرژی تجدید پذیر به کمک ااگوریتم ژنتیک فصلنامه مهندسی دریا و مهندسی برق
83 مرجان شاکری، مجید آقابابائی، شهریار تمندانی 1389 کاربرد مدلهای پنهان مارکوف در پردازش سیگناال های صوتی فصلنامه مهندسی دریا و مهندسی برق
84 اسماعیل شریفی، محمد وریج کاظمی، شهریار تمندانی 1389 ظرفیت یابی بهینه واحد های تولید پراکنده به منظور بهبود شاخصهای کیفیت توان با استفاده از الگوریتن PSO بهبود یافته فصلنامه مهندسی دریا و مهندسی برق
85 شهریار تمندانی ، مجید حسینی ، محمد رستمی ، امیر خانجانزاده 1392 Using Colonal Selection Algorithm to Optimal Placement with Varying Number of Distributed Generation Units and Multi Objective Function World Journal Control Science and Engineering
86 شهریار تمندانی، غفار درویش، رحیم فائز 1394 Analytical Calculation of Energy levels of mono- and bilayer Graphene Quantum Dots Used as Light Absorber in Solar Cells Applied Physics A Materials Science & Processing
 
87 شهریار تمندانی، غفار درویش 1395 Charge Transfer Modeling in mono layer circular Graphene Quantum dots-zno Nanowires System for Application in photovoltaic devices International Journal of Modern Physics B
88 شهریار تمندانی، غفار درویش 1395  Analytical modeling of photon absorption coefficient in mono and bilayer circular graphene quantum dots for light absorber applications Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
 
89 عباس اسماعیلی ساری، محمود قاسمپوری ،یونس یعقوب زاده 1380 اندازه گیری و مقایسه عناصر سنگین (کادمیم ، سرب و روی ) در برخی از ماهیان تجارتی و میگوی ببری سبز در ناحیه بوشهر سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران
90 محسن احمدپور، محمد حسین سینکا کریمی، سید محمود قاسم پوری، موسی احمدپور، یونس یعقوب زاده 1390 A three years study of the diversity and density of waterfowl and waders in Sorkhrud International Wetland (October2007-March2010) Scientific Research and Essays             
91 ذبیح ا.. یوسفی، احمد ترسلی، کامران نصیر احمدی،یونس یعقوب زاده، علی اکبر یدالهی 1392 Assessment of the surface water quality in Tajan river basin, Iran Life Science Journal
 
92 ناصر جهانگیر ، نگار عیسی کاکرودی 1393 Iranian Vernacular Houses as Sustainable Spaces Case Study : TIZNO House in Hot and Semi-humid climate- Dezful , Iran Journal of Applied Science and Agriculture
93 حسین اعتمادی، مهران سلوری 1391 بررسی اثر هموارسازی سود بر جریانات نقدی و سود دوره آتی؛ با توجه به دو متغیر نوع صنعت و اندازه شرکت مجله دانش حسابداری مالی


 
دفعات مشاهده: 3073 بار   |   دفعات چاپ: 563 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر