معاونت آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۴۰۳/۴/۱۷ - اطلاعیه مهم در مورد ترم تابستان
۱۴۰۳/۳/۶ - اطلاعیه در مورد تسویه مالی دانشجویان
۱۴۰۲/۱۱/۸ - تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - اطلاعیه در مورد شورای موارد خاص داخلی و استانی و ثبت نام در سامانه سجاد
۱۴۰۲/۸/۲۹ - آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دروه های تحصیلی کاردانی،کارشناسی وکارشناسی ارشد
۱۴۰۲/۸/۲۹ - جدول حضور دانشجویان جهت دریافت خدمات آموزشی و اخذ مشاوره از اساتید
۱۴۰۲/۵/۳۱ - اطلاعیه در مورد لیست رشته های دانشگاه
۱۴۰۱/۶/۲۹ - اطلاعیه در مورد زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی
۱۴۰۱/۶/۱۶ - راهنمای ثبت نام غیر حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود
۱۴۰۱/۶/۱۰ - اطلاعیه در مورد زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۵/۲۷ - اطلاعیه تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۵/۲۷ - زمان بندی انتخاب واحد و حذف اضافه نیمسال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۴/۲ - اطلاعیه در مورد رشته های مورد پذیرش کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - جدول حضور دانشجویان جهت دریافت خدمات آموزشی و اخذ مشاوره از اساتید
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - شرایط عمومی کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۸/۱۱ - اطلاعیه در مورد زمان تشکیل کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد ورودی جدید
۱۴۰۰/۸/۳ - راهنمای ثبت نام غیر حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۸/۲ - اطلاعیه در مورد ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود
۱۴۰۰/۷/۱۲ - جدول زمان حضور دانشجویان جهت ارائه خدمات آموزشی و ارائه مشاوره توسط اساتید
۱۴۰۰/۷/۴ - اطلاعیه زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی با سوابق تحصیلی
۱۴۰۰/۶/۸ - اطلاعیه در مورد مهلت تمدید اقامت دانشجویان تبعه غیر ایرانی
۱۴۰۰/۵/۲۰ - اطلاعیه در مورد اسامی رشته ها و کد رشته محل های مرتبط با دانشگاه علامه محدث نوری در سایت سنجش
۱۳۹۸/۹/۶ - معرفی سرپرست معاونت آموزشی