معاونت آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۴۰۲/۱۱/۸ - اطلاعیه در مورد انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱۱/۸ - تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - اطلاعیه در مورد شورای موارد خاص داخلی و استانی و ثبت نام در سامانه سجاد
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - اطلاعیه در مورد شرایط دفاع از پایان نامه در بهمن ماه ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱۰/۶ - اطلاعیه شماره ۲ امتحانات
۱۴۰۲/۱۰/۶ - اطلاعیه شماره ۱ امتحانات
۱۴۰۲/۱۰/۶ - مراحل دریافت کارت ورود به جلسه( انجام ارزشیابی- پرداخت شهریه در صورت بدهی- دریافت کارت امتحان)
۱۴۰۲/۸/۲۹ - آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دروه های تحصیلی کاردانی،کارشناسی وکارشناسی ارشد
۱۴۰۲/۸/۲۹ - جدول حضور دانشجویان جهت دریافت خدمات آموزشی و اخذ مشاوره از اساتید
۱۴۰۲/۷/۲۸ - اطلاعیه در مورد دریافت برگه انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود
۱۴۰۲/۷/۱۶ - اطلاعیه در مورد ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ورودی ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۶/۱۸ - اطلاعیه در مورد ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۵/۳۱ - اطلاعیه در مورد لیست رشته های دانشگاه
۱۴۰۲/۳/۳ - اطلاعیه در مورد تاریخ حذف اضطراری
۱۴۰۱/۷/۲ - اطلاعیه در مورد زمان شروع کلاسها در ترم جاری
۱۴۰۱/۶/۲۹ - اطلاعیه در مورد زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی
۱۴۰۱/۶/۱۶ - راهنمای ثبت نام غیر حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود
۱۴۰۱/۶/۱۰ - اطلاعیه در مورد زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۵/۲۷ - اطلاعیه تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۵/۲۷ - زمان بندی انتخاب واحد و حذف اضافه نیمسال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۴/۲ - اطلاعیه در مورد رشته های مورد پذیرش کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - جدول حضور دانشجویان جهت دریافت خدمات آموزشی و اخذ مشاوره از اساتید
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - شرایط عمومی کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۸/۱۱ - اطلاعیه در مورد زمان تشکیل کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد ورودی جدید
۱۴۰۰/۸/۳ - راهنمای ثبت نام غیر حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۸/۲ - اطلاعیه در مورد ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود
۱۴۰۰/۷/۱۲ - جدول زمان حضور دانشجویان جهت ارائه خدمات آموزشی و ارائه مشاوره توسط اساتید
۱۴۰۰/۷/۴ - اطلاعیه زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی با سوابق تحصیلی
۱۴۰۰/۶/۸ - اطلاعیه در مورد مهلت تمدید اقامت دانشجویان تبعه غیر ایرانی
۱۴۰۰/۵/۲۰ - اطلاعیه در مورد اسامی رشته ها و کد رشته محل های مرتبط با دانشگاه علامه محدث نوری در سایت سنجش