معاونت آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:
۱۴۰۰/۸/۱۱ - اطلاعیه در مورد زمان تشکیل کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد ورودی جدید
۱۴۰۰/۸/۳ - راهنمای ثبت نام غیر حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۸/۲ - اطلاعیه در مورد ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود
۱۴۰۰/۷/۱۲ - جدول زمان حضور دانشجویان جهت ارائه خدمات آموزشی و ارائه مشاوره توسط اساتید
۱۴۰۰/۷/۴ - اطلاعیه زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی با سوابق تحصیلی
۱۴۰۰/۶/۲۳ - اطلاعیه جهت ثبت نام دانشجویان با تأخیر
۱۴۰۰/۶/۱۱ - اطلاعیه در مورد زمان انتخاب رشته و عنوان رشته های کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۱۴۰۰/۶/۸ - اطلاعیه در مورد زمانبندی انتخاب واحد وحذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۱۴۰۰/۶/۸ - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۱۴۰۰/۶/۸ - اطلاعیه در مورد مهلت تمدید اقامت دانشجویان تبعه غیر ایرانی
۱۴۰۰/۶/۱ - اطلاعیه تاریخ امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۵/۲۰ - اطلاعیه در مورد اسامی رشته ها و کد رشته محل های مرتبط با دانشگاه علامه محدث نوری در سایت سنجش
۱۴۰۰/۵/۲۰ - فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۵/۵ - اطلاعیه ممنوعیت ورود دانشجویان در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۱۳۹۸/۹/۶ - معرفی سرپرست معاونت آموزشی