:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

::
انرژی:
::
اقتصاد:
1 آقای رضا ایزدی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
::
برق:
2 آقای شهریار تمندانی | سوابق تحصيلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
3 آقای فرامرز سلطان کریمی | سوابق تحصيلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
::
حقوق:
4 آقای یزدان صیقل | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
5 آقای جمشید یحیی پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
::
حسابداری:
6 آقای مهران سلوری | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
7 آقای فرامرز نیازی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
::
روانشناسی:
8 خانم ام هانی علیزاده صحرایی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
::
زبان :
9 آقای کریم شعبانی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
::
صنایع:
::
عمران:
10 آقای علیرضا منصوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی
11 آقای حمیدرضا ناصر سعید | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
::
علوم پایه:
::
کامپیوتر نرم افزار:
12 آقای محسن نژادخیرالله | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
::
مدیریت:
13 آقای اصغر آقاجانپور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
14 آقای علیرضا کیمیایی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
15 آقای سید احسان میرانی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
::
معماری:
::
مکانیک:
::
منابع طبیعی- شیلات- جنگلداری:
16 آقای یونس یعقوب زاده | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
::
مهندسی پزشکی: