:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

::
انرژی:
::
اقتصاد:
1 آقای رضا ایزدی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
::
برق:
::
حقوق:
2 آقای یزدان صیقل | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
3 آقای جمشید یحیی پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
::
حسابداری:
4 آقای مهران سلوری | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
5 آقای فرامرز نیازی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
::
روانشناسی:
6 خانم ام هانی علیزاده صحرایی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی
::
زبان :
7 آقای کریم شعبانی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
::
صنایع:
::
عمران:
8 آقای علیرضا منصوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی