بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با دانشگاه ::
ریاست::
امور آموزشی::
امور دانشجویی و فرهنگی::
امور پژوهشی::
اداری و مالی::
دانشکده فنی و مهندسی::
دانشکده اقتصاد و علوم اداری::
دانشکده منابع طبیعی::
مرکز مشاوره دانشجویی ::
اطلاعیه ها و اخبار::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
آلبوم تصاویر::
پیوند های مفید::
هیأت علمی دانشگاه::
گروههای دانشگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: بایگانی بخش تقویم آموزشی: ::
:: تقویم آموزشی دوره تابستان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ - 1400/4/28 -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۱۳۹۹ - 1399/11/15 -
:: برگ اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۰- ۹۹ - 1399/9/30 -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی۱۳۹۹ - 1399/5/2 -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی99-98 - 1398/8/30 -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی99-98 - 1398/6/4 -
:: تقویم آموزشی دوره تابستان 98-97 - 1398/4/12 -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 - 1397/10/27 -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی98-97 - 1397/6/3 -
:: تقویم آموزشی دوره تابستان 97-96 - 1397/4/10 -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 - 1396/10/30 -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی97-96 - 1396/6/7 -
:: تقویم آموزشی دوره تابستان 96-95 - 1396/3/27 -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی96-95 - 1395/11/6 -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 - 1395/5/19 -
:: تقویم آموزشی دوره تابستان 95 - 1395/3/23 -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی95-94 - 1394/10/20 -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 - 1394/5/14 -
:: اصلاحیه تقویم آموزشی تابستان 94 - 1394/4/2 -
:: اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی94-93 - 1393/9/25 -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی94-93 - 1393/3/4 -
:: تقویم آموزشی تابستان 93 - 1393/3/4 -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم 93- 92 - 1392/9/17 -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92 - 1392/4/4 -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم 92-91 - 1391/9/15 -